Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2017, Piatok
Prejsť na web MV SR
 • Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity
 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí
 • Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby
 • Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Štatutári, čas na vybavenie dokladov sa kráti
Prejsť na web MV SR a EÚ
 • Zmena termínu hodnotiacich kôl
 • Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity
 • Metodické stretnutie k verejnému obstarávaniu pre prijímateľov/žiadateľov o NFP v obci Sačurov
 • Osobné konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam zameraným na mimovládne neziskové organizácie
 • Často kladené otázky k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie
Prejsť na web Azyl a migrácia
 • Migračný úrad na Dobrom festivale v Prešove
 • Trestať krajiny V4 za neúspech projektu dobrovoľných kvót na migrantov by bolo nerozumné
 • Migračný úrad MV SR pozýva 19. júna na informačný deň venovaný Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO)
 • Tematické stretnutie o kultúrnych odlišnostiach a podobnostiach
 • Gymnazisti z Giraltoviec oboznámili utečencov s našimi ľudovými tradíciami
Prejsť na web Polícia
 • Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby
 • Štatutári, čas na vybavenie dokladov sa kráti
 • Policajti zadržali dvoch Guinejčanov
 • Vízová povinnosť pre Ukrajincov končí, pripravte sa na možné zdržanie na východnej hranici
 • Na východe Slovenska odhalené ďalšie prevádzačstvo
Prejsť na web Hasiči a záchranári
 • Exkurzia škôlkarov na hasičskej stanici v Prievidzi
 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí
 • Prehľad požiarovosti na Slovensku v mesiaci máj
 • Oceňovanie príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
 • Požiar motorového vozidla v obci Jelka
Prejsť na web Krízové riadenie
 • Ministerstvo vnútra SR je pripravené pomôcť Dánsku s povodňami
 • Vláda preplatí výdavky za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce
 • Národný deň 112 - celé Slovensko súťaží
 • Dohoda s Bieloruskom o spolupráci a pomoci pri mimoriadnych udalostiach
 • Záchranárske moduly musia byť dostupné všetkým Európanom
Prejsť na web Okresné úrady
 • Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze
 • Komárňanský štátny archív ukázal svoje poklady verejnosti
 • Prístup k bohatstvu slovenských archívov sa zrýchlil a zjednodušil
 • Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
 • Parlament schválil návrh ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice s Maďarskom
Prejsť na web Schengen
 • Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby
 • Trestať krajiny V4 za neúspech projektu dobrovoľných kvót na migrantov by bolo nerozumné
 • Vízová povinnosť pre Ukrajincov končí, pripravte sa na možné zdržanie na východnej hranici
 • Migračný úrad MV SR pozýva 19. júna na informačný deň venovaný Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO)
 • Do Macedónska odišli ďalší policajti
Prejsť na web Verejná správa
 • Výzvy pre mimovládky z operačného programu Efektívna verejná správa sa stretli s veľkým záujmom
 • Prostredníctvom nového centra pre ľudské zdroje na Úrade vlády SR sa vytvorí profesionálna štátna služba
 • Rýchlejší a kvalitnejší obchodný register aj vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa
 • Rozbiehajú sa prvé reformné projekty, ktoré posunú Slovensko vpred
 • Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá
Prejsť na web Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 • Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity
 • Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Splnomocnenec vlády pre rómske komunity predložil vláde správu o svojej činnosti prvý raz od roku 2012
 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejnil plagátik v rómskom jazyku o ochrane pred kliešťovými parazitmi
 • Do rómskych komunít sa vrátia miestne hliadky - MOPS
Prejsť na web Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Prvé stretnutie koordinačnej skupiny k Iniciatíve pre otvorené vládnutie
 • Správa o plnení AP OGP 2017 – 2019 – kapitola Otvorená justícia
 • Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO
 • Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách
 • Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov
Prejsť na web Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
 • Začala fungovať nová štátna volebná komisia, predsedom sa stal opäť Eduard Bárány
 • MV SR zverejnilo záverečné správy politických strán o nákladoch na volebnú kampaň
 • PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016: VÝSLEDKY
 • Kabinet schválil návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do parlamentu
 • Prvej štátnej volebnej komisii sa začalo funkčné obdobie, jej členovia zložili sľub

Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity

23. 06. 2017 - Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Ten prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu...
» celá správa

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí

22. 06. 2017 - Niekoľko dní pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí.                     ...
» celá správa

Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby

22. 06. 2017 - Pred obdobím prázdnin, dovoleniek a s ním spojeného cestovania do cudziny chceme pozornosť verejnosti upriamiť na jeden konkrétny benefit, ktorý môže využiť každý držiteľ aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom, čiže ten, kto má k nemu bezpečnostný osobný kód – BOK....
» celá správa

Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

22. 06. 2017 - Viac asistentov do škôl, príspevok pre deti z chudobných rodín v škôlkach, priestor pre normalizáciu stavu diagnostických zariadení, či dopravné aj pre deti z menšinových škôl. V utorok 20. júna  2017 schválil parlament novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...
» celá správa