Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2021, piatok
 
 

Migračný úrad vydal publikáciu o sociálnej práci v azylových zariadeniach

21. 12. 2020 - Migračný úrad MV SR pripravil materiál s názvom Skúsenosti v oblasti sociálnej práce v azylových zariadeniach so zámerom zdieľať praktické skúsenosti sociálnych pracovníkov a kultúrnych mediátorov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so žiadateľmi o azyl.   Cieľom je tiež ...
» celá správa
 
 
 

Divadlo Nová Scéna v spolupráci s ministerstvom vnútra obnovilo inscenáciu „Domov, kde je ten tvoj?" - tentoraz v online forme

01. 12. 2020 - Inscenáciu podľa novely dánskej autorky Janne Tellerovej DOMOV – KDE JE TEN TVOJ predstavilo Divadlo...
» celá správa
 

Neformálna videokonferencia ministrov vnútra EÚ o migrácii

08. 10. 2020 - Na videokonferencii vo štvrtok 8. októbra 2020 bol prezentovaný nový pakt o migrácii a ...
» celá správa
 

Neformálne stretnutia azylantov s migračnými úradníkmi prispievajú k vzájomnej dôvere

29. 09. 2020 - Odbor migrácie a integrácie migračného úradu MV SR v septembri 2020 v Bratislave a v Košiciach...
» celá správa

 
 
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výročná správa Európskeho podporného úradu pre azyl /EASO/ o situácii v oblasti azylu v EÚ /2020/
480 Act as of June 20, 2002 on Asylum and Amendment of Some Acts - Unofficial working translation from Slovak to English in the version effective as of 6 March 2019 (870,6 kB) pdf
Publikácia "Osobitosti tlmočenia v azylovom konaní" (1,4 MB) pdf
Zákon č. 480_2002 o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1,2 MB) pdf
Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 (Ženevský dohovor) a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (Newyorský protokol) (286,3 kB) pdf
Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z to (526,3 kB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/95/EÚ o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení (907,9 kB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (1,1 MB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/33/EÚ, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (924,7 kB) pdf
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu (1,1 MB) pdf
» ĎALŠIE DOKUMENTY