Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2021, piatok
 

Kontakty

Sekcia ekonomiky MV SR

Sekcia ekonomiky ministerstva plní úlohy odborného útvaru ministerstva na úseku rozpočtu, financovania a na úseku účtovníctva.

Kontakty

Sekcia ekonomiky MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 44429

Organizačné oddelenie

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 44429

Odbor rozpočtu a financovania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 44450
Fax 09610 44018

Odbor účtovníctva

Košická 47, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 54171
Fax 09610 59034

Odbor kontrolingu

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 44380
Fax 09610 44018

Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva plní úlohy odborného útvaru ministerstva na úseku materiálno-technického zabepečenia, dopravy, správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby.

Kontakty

Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

Košická 47, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 54251
Fax 09510 59102

Organizačný odbor

Košická 47, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 54251
Fax 09510 59102

Odbor materiálno-technického zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 54010
Fax 09610 59027

Odbor dopravy

Košická 47, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 54010
Fax 09610 59027

Odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby

Košická 47, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 54107
Fax 09610 59186

Ustredný sklad Ministerstva vnútra SR Slovenská Ľupča

Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča
Telefón 09616 06403
Fax 09616 06419

Odbor verejného obstarávania MV SR

Kontakty

Odbor verejného obstarávania MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4566
Fax 02/5094 4046