Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Kontakty krízový tím Covid

Dňom 6.4. 2020 bol splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity zriadený na ÚSVRK  krízový Covid tím.

E-mailová adresa Covid - 19 tímu: covidrk@minv.sk

Koordinátor krízového tímu - na úrovni regiónov tel. kontakt  e-mail 
Peter Jendrál  0905 573 641 peter.jendral@minv.sk
Koordinátorka krízového tímu tel. kontakt e-mail
Monika Groffová   02 509 44955 monika.groffova@minv.sk
Analytická jednotka  tel. kontakt  e-mail 
Ľudmila Plachá  02 509 44975 ludmila.placha@minv.sk
Sieťový kontakt tel. kontakt  e-mail 
Michal Šľachta   02 509 44967 michal.slachta@minv.sk
Kontakt pre RÚVZ tel. kontakt  e-mail 
Hana Špaleková 02 509 44971 hana.spalekova@minv.sk
Vladimír Bokša     vladimir.boksa@minv.sk
Mediálne oddelenie tel. kontakt e-mail
Michal Šľachta  02 509 44967 michal.slachta@minv.sk

Kontakty na regionálnych koordinátorov a koordinátorky pre regionálne kancelárie ÚSVRK

Regionálna kancelária Rimavská Sobota 
  tel. kontakt e-mail
Albert Kováč 0917 440 925 albert.kovac@minv,sk
Zlatica Azimiová 0961 68 50 81 zlatica.azimiova@minv.sk
Regionálna kancelária Spišská Nová Ves
  tel. kontakt e-mail
Kvetoslava Kucharovičová 0903 467 259 kvetoslava.kucharovicova@minv.sk
Peter Jendrál 0905 573 641 peter.jendral@minv.sk
Regionálna kancelária Nitra
  tel. kontakt e-mail
Ivana Šusterová 0950 484 891 ivana.susterova@minv.sk
Regionálna kancelária Banská Bystrica
  tel. kontakt e-mail
Maroš Balog 0905 822 124 marosbalog@gmail.com
Regionálna kancelária Prešov
  tel. kontakt e-mail
Marian Fečo 0917 470 011 marian.feco@minv.sk
Regionálna kancelária Košice
  tel. kontakt e-mail
Ladislav Chynoradský 0917 575 689 ladislav.chynoradsky@minv.sk
Martina Juraková 0917 797 244 martina.jurakova@minv.sk