Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Národný projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Logo EÚLogo VS

Kontaktné body, ktoré budú poskytovať svoje služby obetiam trestných činov, by mali začať fungovať v novembri 2018.  Celkovo ich bude zriadených osem, a to v každom kraji jeden so sídlom v klientskom centre krajského mesta. V prípade, že klientske centrum v krajskom meste nie je, budú kontaktné body sídliť v priestoroch okresného úradu v sídle kraja.  Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra.

Klientske centrum

Kontaktné body budú pre ľudí poskytovať viaceré služby. Pôjde o špecializované poradenstvo, právnu pomoc či sociálne, psychologické a ekonomické poradenstvo. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov  aj zvýšenie počtu subjektov, ktoré sa venujú prevencii kriminality. Kontaktné body tak budú vytvorené na prístupných a najmä verejne známych miestach.

V rámci projektu budú prebiehať aktivity zamerané na vzdelávanie rôznych cieľových skupín, od občanov po zamestnancov verejnej správy. Realizovať sa budú aj preventívne aktivity zamerané v pilotnej fáze projektu najmä na seniorov.   

Obetiam trestných činov má byť k dispozícii kontaktná osoba – koordinátor a jeho dvaja asistenti. Tí na základe identifikovaných potrieb každého jedného prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti prístup k poskytnutiu pomoci, a to vo forme poradenstva. Zahŕňať bude najmä komunikáciu s obeťami a ich blízkymi, nasmerovanie na právnu pomoc a právne zastupovanie, sociálne, psychologické alebo ekonomické poradenstvo či sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľom. Pomoc a poradenstvo budú poskytované v závislosti od identifikovaných potrieb obetí a potenciálnych obetí.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.