Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. september 2019, pondelok
 
 

Schválený Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020

22. 08. 2019 - Dňa 21. augusta 2019 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 360/2019 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020  (ďalej len „akčný plán“). Akčný plán vychádza z dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na...
» celá správa
 
 
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 predložený do predbežného pripomienkového konania

09. 09. 2019 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvoril participatívnym spôsobom...
» celá správa
 

Výzva na zapojenie sa do tvorby novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 - 2030

06. 09. 2019 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) pozýva všetkých...
» celá správa
 

Z denníkov pilotnej schémy - August 2019

06. 09. 2019 - Pilotný projekt č. 7 - Stratégia nakladania s komunálnými odpadmi v meste Partizánske Združenie...
» celá správa