Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Slovenská republika podporuje vstup Rumunska do Schengenu

10. 01. 2013

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček sa 10. januára 2013 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Rumunska Bogdanom Tohăneanuom. Témami rokovania boli najmä vstup Rumunska do Schengenského priestoru a spolupráca v oblasti vnútorných záležitostí.


 Vstup Rumunska do Schengenu patrí medzi prvoradé priority rumunskej vlády. Slovenská republika dlhodobo podporuje túto snahu. Rumunsko (spolu s Bulharskom) splnilo všetky technické kritériá  už v marci 2012 a vstup do Schengenu by nemal byť podmieňovaný politickými alebo inými kritériami. Túto pozíciu SR vyjadruje aj na zasadaniach Rady EÚ. Rumunský štátny tajomník poďakoval za podporu SR a ocenil kvalitu skúseností, ktoré experti MV SR počas príprav na vstup SR do Schengenu nadobudli a už dlhodobo rumunským partnerom odovzdávajú. Obaja štátni tajomníci vyjadrili uznanie, že v otázke vstupu Rumunska a Bulharska do Schengenu je cítiť výraznú vzájomnú podporu všetkých členských štátov Salzburského fóra.

 Policajná spolupráca je oboma stranami hodnotená ako veľmi dobrá. Napomáha jej aj inštitút policajných pridelencov. Jozef Buček informoval svojho partnera o aktuálne prebiehajúcej  reforme verejnej správy ESO v Slovenskej republike. Bogdan Tohăneanu rovnako oboznámil slovenskú stranu, že nová rumunská vláda plánuje zmenu administratívneho členenia krajiny. Tiež uviedol, že ich rezort  má veľmi dobre prepracovaný záchranný systém a v prípade záujmu MV SR sa veľmi radi podelia o ich skúsenosti z tejto oblasti.

 Štátni tajomníci sa zhodli, že pre obe krajiny je dôležité zlepšovať schopnosť čerpania financií z fondov  EÚ.

Delegácia Rumunska, zľava: J. E. pán Florin Vodiţă, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec RO v Bratislave; Bogdan Tohăneanu, štátny tajomník Ministerstva vnútra Rumunska; Dorel Schiopu, attaché pre vnútorné záležitosti na Veľvyslanectve Rumunska vo Vied
Rokovanie
Rokovanie
Štátny tajomník Ministerstva vnútra Rumunska Bogdan Tohăneanu
Štátny tajomník Ministerstva vnútra Rumunska Bogdan Tohăneanu a štátny tajomník MV SR Jozef Buček
Zástupcovia slovenskej delegácie, zľava: Katarína Keratová, riaditeľka odboru koordinácie schengenských záležitostí KMV SR; Jaroslav Paľov, riaditeľ ÚMPS PPZ; Jozef Buček, štátny tajomník MV SR
     
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz