Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Výsledky volieb do VÚC

Bratislava,, 10. 11. 2013

Ústredná volebná komisia, zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Štatistického úradu v nedeľu za účasti médií vyhlásili oficiálne výsledky volieb.  „Môžeme skonštatovať, že voľby do VÚC prebehli pokojne a  bez výraznejších problémov. Právo voliť v týchto voľbách využilo 20,11% z 4 463 039 oprávnených voličov. Pre porovnanie, v predošlých voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009  to bolo takmer 23%, kým  v roku 2005 odvolilo 18% oprávnených voličov,“ bilancuje priebeh volieb zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová, poverená riadením odboru volieb, referenda a politických strán MV SR. 

V Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom samosprávnom kraji boli získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov zvolení predsedovia krajov. Druhé kolo volieb sa bude konať 23. novembra v prípade Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.  Konkrétne výsledky sú k dispozícii tu. Odbor volieb, referenda a politických strán MV SR už začal s potrebnými prípravami na druhé kolo volieb. 

Ministerstvo vnútra ako gestor prípravy volieb do orgánov samosprávnych krajov od vyhlásenia volieb predsedom Národnej rady Slovenskej republiky plnilo úlohy vyplývajúce z volebného zákona. Organizačno-technické zabezpečenie volieb v číslach:

 • Počas volebného dňa boli občanom k dispozícii infolinky, na ktorých pracovníci ministerstva zodpovedali 345 dopytov od voličov
 • Pre potreby volieb boli vypracované, vydané a distribuované zamestnancami jednotlivých okresných úradov volebné tlačivá resp. potreby pre výkon volieb , napr
  • Pokyn upravujúci úlohy obcí a miestnych orgánov štátnej správy (31 000 ks)
  • Pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania (31 000 ks)
  • Odborný  výklad k volebnému zákonu (31 000 ks)
  • Obálky (4 634 000 ks)
  • Hlasovacie lístky  - 98 druhov vo formáte A5 až A2 (9 252 400 ks)
  • Oznámenia o čase a mieste konania volieb (4 631 ks)
  • Zápisnice okrskových volebných komisií (24 000 ks)
  • Preukazy člena a  zapisovateľa volebnej komisie (105 500 ks)
  • Volebné schránky (5 966 ks)
  • Prenosné volebné schránky (6 142 ks)
  • Zásteny (8 149 ks)
  • Lepiace pásky (6 587 ks)
Na úhradu výdavkov spojených s prípravou a vykonaním volieb bola zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vyčlenená čiastka 9 969 964 EUR, z toho 8 624 592 EUR pre MV SR a 1 345 372 EUR pre Štatistický úrad SR. Vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov za voľby predložia subjekty ministerstvu vnútra v termíne do 12. decembra 2013

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz