Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Výzva k verejnému pripomienkovaniu štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov"

06. 11. 2019

Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov, ktorý rozširuje existujúcu infraštruktúru vládneho cloudu a tak napĺňa cieľ znižovania nákladov na verejnú správu. Zámerom je, aby sa k tomuto strategickému dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predkladaná štúdia MV SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra popisuje potrebu rozšírenia existujúcej infraštruktúry vládneho cloudu, ktorá na základe prevádzkových záznamov a analýzy trendov využívania výpočtových zdrojov bude v blízkej dobe vyčerpaná. To sa týka diskovej kapacity, zálohovania, komunikačných sietí LAN a SAN a bezpečnostných komponentov, na ktorých sa vytvárajú služby IaaS.

Verejné pripomienkovanie štúdie sa uskutoční v pondelok 18. novembra 2019 o 11. hodine  v priestoroch MV SR

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  zasielajte do 13.novembra 2019 prostredníctvom formulára (XLSX, 13 kB) na adresu suit@minv.sk.

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti je dostupný na Meta IS.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz