Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2021, piatok
 

Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra

Mgr. Barbara Túrosová

riaditeľka odboru
Telefón 02/5094 4486

sekretariát - Mgr. Lucia Sádovská

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4559, 4522, 4534, 4577, 4338
Fax 02/5094 4397

Oddelenie vzťahov s médiami 

Vaše žiadosti o odpovede a stanoviská zasielajte na  tlacove@minv.sk


Mgr. PETAR LAZAROV

hovorca, vedúci oddelenia pre styk s médiami
Telefón 02/ 5094 4522

kpt. JUDr. Petra Friese

hovorkyňa MV SR
Telefón 02/5094 3847

Mgr. Alena Koišová

Telefón 02/5094 4534

Mgr. Lucia Kirinovičová

Telefón 02/5094 4338

BcA. Gabriela Tuchyňová

Telefón 02/5094 4577

Bc. Michaela Paulenová

Telefón 02/5094 4508

Mgr. Marta Fabianová

Telefón 02/5094 4631

Mgr. Vladimír Benko

fotoreportér MV SR
Telefón 02/5094 4229

Oddelenie vzťahov s občanmi

Vaše žiadosti o odpovede zasielajte na public@minv.sk 


Ing. Michal Salenka

Telefón 02/5094 4294

Emília Šantová

Telefón 02/5094 4303

Mgr. Andrea Letková

Telefón 02/5094 4212


Žiadosti o informácie

Ministerstvo vnútra je povinné odpovedať na žiadosť podanú podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonnej lehote. Vaša žiadosť však musí obsahovať údaje, ktoré zákon vyžaduje. V prípade, že nám zašlete neúplnú žiadosť, požiadame vás o jej doplnenie - čím sa pochopiteľne predĺži lehota, v ktorej od nás dostanete odpoveď.  Prečítajte si preto, ako postupovať, aby sme vám odpoveď na vašu žiadosť o informácie mohli zaslať bez zbytočných prieťahov:

Ako žiadať o informácie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dddd