Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Vyhlásenie o prístupnosti

Technické informácie

Pri vytváraní obsahu webové sídla sa zohľadňujú všetky povinné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy v súlade s Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z. Medzi nedostatky, ktoré sa priebežne opravujú, patrí chýbajúce označenie hlavičiek niektorých tabuliek a chýbajúce textové verzie niektorých naskenovaných dokumentov a obrázkových schém.

Obsah je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a jazyka JavaScript.

Stránky majú definované "oblasti" (podľa štandardu WAI-ARIA) na rýchle preskakovanie blokov obsahu.

Web poskytuje nasledovné kanály správ RSS:

WebmasterKlávesové skratky

Na každej stránke webového sídla fungujú nasledovné klávesové skratky:

V prehliadačoch Firefox a Chrome sú funkčné tieto skratky

 • ALT + SHIFT + 0 - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • ALT + SHIFT + 1 - úvodná stránka
 • ALT + SHIFT + 2 - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • ALT + SHIFT + 3 - mapa sídla
 • ALT + SHIFT + 9 - kontakty

Pre Internet Explorer platia tieto skratky

 • ALT + 0, ENTER - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • ALT + 1, ENTER - úvodná stránka
 • ALT + 2, ENTER - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • ALT + 3, ENTER - mapa sídla
 • ALT + 9, ENTER - kontakty

V prehliadači Opera platia tieto skratky

 • SHIFT + ESC + 0 - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • SHIFT + ESC + 1 - úvodná stránka
 • SHIFT + ESC + 2 - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • SHIFT + ESC + 3 - mapa sídla
 • SHIFT + ESC + 9 - kontakty

Validný kód CSS  Validný kód HTML 4.01!