Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Zoznam členov expertnej skupiny

predseda expertnej skupiny 

podpredseda expertnej skupiny Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

tajomníčka expertnej skupiny Kamila Džurňáková, zástupkyňa oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR 

 

Ďalší členovia:

 • Petra Barnová, tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
 • Martina Pussová, riaditeľka Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
 • Ján Kluch, riaditeľ odboru rozpočtu a financovania sekcie ekonomiky MV SR
 • Iveta Zraková, riaditeľka procedurálneho odboru migračného úradu MV SR
 • Soňa Grauzlová, zástupkyňa úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
 • Zuzana Čahojová, zástupkyňa Ministerstva obrany SR
 • Marián Kačmár, zástupca Ministerstva financií SR
 • Richard Sviežený, zástupca Ministerstva spravodlivosti SR
 • Renata Brennerová, zástupkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Veronika Mészárosová, zástupkyňa Ministerstva zdravotníctva SR
 • Pavol Pánis, zástupca Ministerstva zahraničných vecí a eúrópskych záležitostí SR
 • Katarína Deáková, zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Rudolf Mozolík, zástupca Úradu vlády SR
 • Hana Špaleková, zástupkyňa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Ivan Breier, zástupca Generálnej prokuratúry SR
 • Lucia Sabová Danková, zástupkyňa Národného inšpektorátu práce
 • Monika Hlavičková, zástupkyňa Združenia miest a obcí Slovenska
 • Zuzana Vatráľová, zástupkyňa Medzinárodnej organizácie pre migráciu

 

Zástupcovia mimovládnych organizácií:

 • Anna Bartošová, Slovenská katolícka charita

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie