Na príspevkoch za ubytovanie odídencov z Ukrajiny štát dosiaľ vyplatil 13,2 milióna eur

07. 07. 2022 - Piatok 8. júl 2022  je posledný termín, kedy je možné predložiť obecnému či mestskému úradu výkaz o počte nocí v mesiaci jún, počas ktorých ubytovatelia poskytli strechu nad hlavou odídencom z Ukrajiny. Výška príspevku sa zvýšila. Príspevok sa vlastníkom domov a bytov...
» celá správa

Zapojte sa do prípravy novely priestupkového zákona

07. 07. 2022 - V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 a programovým vyhlásením vlády ministerstvo vnútra začalo pripravovať novelu zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novela má priniesť skvalitnenie činnosti správnych orgánov, ktoré prejednávajú a ...
» celá správa

Zámerom navrhovaných zmien v zákone o pobyte cudzincov je menej byrokracie a rýchlejšie procesy

07. 07. 2022 - Zníženie administratívnej záťaže cudzích štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o pobyt na území Slovenskej republiky, najmä však záväzné odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie sú predmetom návrhu novely zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorú na základe Plánu legislatívnych úloh...
» celá správa

V piatok prebehne tichá skúška sirén civilnej ochrany

07. 07. 2022 - V piatok 8. júla  2022 o 12. hodine sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektronických sirén na území Slovenskej republiky formou technickej tichej skúšky. Hlasitá skúška elektromotorických sirén sa neuskutoční.  Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994...
» celá správa

Ministerstvo vnútra navrhuje spojiť prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu

07. 07. 2022 - Ministerstvo vnútra pripravilo  návrh na zmenu Ústavy v súvislosti s vybranými pravidlami týkajúcich sa volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu. Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Iniciatíva ministerstva vnútra vychádza z Programového vyhlásenia, v ktorom...
» celá správa