Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Zámerom spoločného projektu Rady Európy a EÚ je posilnenie pozície samospráv

07. 12. 2022

Aktivity ministerstva vnútra  pre budúce lepšie nastavenie systému územnej samosprávy na Slovensku boli  hlavnou témou stretnutia štátneho tajomníka MV SR Tomáša Opartyho s monitorovacou misiou  Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v stredu 7. decembra 2022.

Zahraniční experti sa so zástupcami rezortu vnútra stretli so zámerom zhodnotiť stav implementácie reformy verejnej správy a preveriť  dodržiavanie záväzkov prijatých členskými štátmi Rady Európy.

Ministerstvo vnútra v rámci vízie budúcej komplexnej reformy samosprávy na Slovensku realizuje projekt Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku, a to v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy. Projekt schválila Európska komisia na financovanie prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem a pri schvaľovaní bol rozdelený na dve časti. Projekt zahŕňa všetky oblasti nastavenia samosprávy: od územnosprávneho členenia od miestnej až po regionálnu úroveň, spôsobu financovania, nastavenia kompetencií, vzdelávania, až po konkrétne nastavenie hlavného mesta Bratislava a mesta Košice.

Stretnutie na MV SR

Medzi ďalšími témami diskusie bola aj  spolupráca rezortu vnútra s  rezortom financií a lokálna participácia pri tvorbe legislatívy so zástupcami  miest a obcí. Reforma verejnej správy je prioritou vlády a rezort vnútra sa jej intenzívne venuje. Všetky legislatívne i koncepčné aktivity týkajúce sa územnej samosprávy sú konzultované so združeniami, ktoré ich zastupujú: Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie samosprávnych krajov SK8. Ich zástupcovia sú prizývaní do pracovných skupín pri príprave vládnych materiálov a sú povinnou súčasťou pripomienkových konaní,“ povedal štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty.

Stretnutie na MV SR

„Práve obce a samosprávne kraje boli počas pandémie ochorenia COVID- 19 aj počas príchodu odídencov z Ukrajiny nenahraditeľnou súčasťou zvládania uvedených kríz. Vzájomná kooperácia sa vplyvom krízových udalostí výrazne posilnila a zlepšila.  Nanovo sa nastavil  aj finančný mechanizmus. Samosprávam patrí neoceniteľná vďaka,“ povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR  Adrián Jenčo.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz